Thông tin Vladivostok Cảng biển thương mại Vladivostok Phương thức tiếp cận của tàu đến Thương cảng

Подход судов Торговый порт г. Владивостока

Расписание подхода и разгрузки судов в торговом порту г. Владивостока 

Информация взята с сайтаВМТП

 
7