Thông tin Các quy tắc và tổ chức quốc tế Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Thuật ngữ E

Thuật ngữ "E" - INCOTERMS 2000

EXW

"E"- điều khoản đặt ra một nghĩa vụ tối thiểu đối với người bán: người bán chỉ phải đặt hàng hóa theo sự định đoạt của người mua tại địa điểm đã thỏa thuận - thường là trong cơ sở của chính người bán. Mặt khác, trong thực tế, người bán thường giúp người mua xếp hàng hóa lên phương tiện do người mua cung cấp.

Mặc dù thuật ngữEXWsẽ phản ánh điều này tốt hơn nếu nghĩa vụ của người bán được mở rộng bao gồm việc xếp hàng, nó đã được quyết định giữ nguyên nguyên tắc nghĩa vụ tối thiểu truyền thống của người bán theo các điều khoản của điều khoảnEXWđể chúng có thể được sử dụng cho trường hợp người bán không muốn chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc xếp hàng hóa. Nếu người mua muốn người bán làm thêm, điều này cần được quy định trong hợp đồng mua bán.


 

 
6