Logistics Vận tải đường bộ Ký hiệu các đoạn của ga đường sắt

Ký hiệu các đoạn của ga đường sắt và giải thích chúng

Quy ước

Hoạt động thương mại được sản xuất

P

Bán vé cho tất cả các chuyến tàu khách. Tiếp nhận và giao hành lý.

B

Bán vé cho tất cả các chuyến tàu khách. Việc tiếp nhận và giao hành lý không được thực hiện.

O

Lên và xuống của hành khách trên (từ) các chuyến tàu ngoại ô và địa phương. Việc tiếp nhận và giao hành lý không được thực hiện.

§ một

Tiếp nhận, cấp phát các lô hàng được phép lưu giữ trong khu vực thông thoáng của ga.

§ 2

Tiếp nhận và xuất các lô hàng nhỏ cần bảo quản trong kho có mái che của ga.

§ 3

Nhận và giao hàng bằng toa xe và các lô hàng nhỏ, xếp nguyên toa, chỉ vận chuyển trên các toa xe và khu vực ngoài công cộng.

§ 4

Tiếp nhận và xuất các lô hàng có trọng tải hàng hóa cần bảo quản trong kho có mái che của ga.

§ năm

Tiếp nhận và giao hàng bằng container phổ thông có tổng trọng lượng 3,3 (5) và 5,5 (6) tấn tại các ga.

§ 6

Tiếp nhận và giao hàng trong các container phổ thông có tổng trọng lượng là 3,3 (5) và 5,5 (6) tại các vách.

§ 7

Cấm nhận và cấp hàng dễ cháy nổ tại các ga.

§ số 8

Nhận và giao hàng hóa bằng container phổ thông có trọng lượng toàn bộ từ 20 đến 24 tấn tại các ga.

§ 8n

Nhận và giao hàng hóa bằng container phổ thông có trọng lượng toàn bộ 20 tấn và 24 tấn.

§ chín

Tiếp nhận và cấp phát các lô hàng nhỏ được phép lưu giữ trong khu vực thông thoáng của ga.

§ 10

Nhận và giao hàng bằng container phổ thông có tổng trọng lượng từ 24 (30) đến 30 tấn tại các ga

§ 10n

Nhận và giao hàng hóa bằng container phổ thông có tổng trọng lượng 24 (30) và 30 tấn đóng thùng.

X

Các hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách không được thực hiện.

 
8