ข้อมูลวลาดีวอสตอคท่าเรือพาณิชย์วลาดิวอสต็อกแนวทางของเรือไปยังท่าเรือการค้า

Подход судов Торговый порт г. Владивостока

Расписание подхода и разгрузки судов в торговом порту г. Владивостока 

Информация взята с сайтаВМТП

 
6