ข้อมูล นอกจากนี้ ตัวแปลงหน่วยวัด

ตัวแปลงหน่วยวัด

ปริมาณ

ความยาว

1 ลูกบาศ์ก นิ้ว [ลูกบาศ์ก นิ้ว] = 16.387 ลูกบาศ์ก ซม
1 ลูกบาศ์ก นิ้ว [ลูกบาศ์ก นิ้ว] = 0.0164 ลิตร [L]
1 ควอร์ต [ควอร์ต, qt.] = 0.9464 ลิตร [L]
1 แกลลอน [แกลลอน, แกลลอน] = 3.7854 ลิตร [L]
1 บาร์เรล [ปิโตรเลียม] = 159.0 ลิตร

นิ้ว [นิ้ว, นิ้ว] = 25.4 มิลลิเมตร [มม.]
ฟุต [ฟุต] = 0.3048 เมตร [ม.]
ลาน [หลา, หลา] = 0.9144 เมตร [ม.]
ไมล์ [ไมล์] = 1.609 กิโลเมตร [กม.]

พื้นที่

น้ำหนัก

1 ใน 2 [ตร.ม. นิ้ว] = 6.452 cm2
1 ft2 [ตร.ม. ft.] = 0.09291 เมตร2
1 หลา2 [ตร.ม. หลา] = 0.836111 เมตร2

ปอนด์ [ปอนด์, ปอนด์] = 0.4536 กิโลกรัม [กก.]
ออนซ์ [ออนซ์, ออนซ์] = 28.5 กรัม [gm]

ความเร็ว

พลัง

1 ไมล์/ชั่วโมง [Mph] = 1.6093 กม./ชั่วโมง
1 นอต [นอต] = 1.852 กม./ชม.

1 HP [แรงม้า, แรงม้า] = 0.746 กิโลวัตต์

 

 

 

 

 
5