Certificering Technische voorschriften van de douane-unie Data van binnenkomst van de belangrijkste TR CU

Data van inwerkingtreding van de belangrijkste technische voorschriften van de douane-unie en geldigheidsperioden van certificaten van overeenstemming / conformiteitsverklaringen

TR ETS Ingangsdatum Documenten vereist voor de invoer van TR ETS Uitgavedatum Geldigheid
1. Technisch voorschrift van de douane-unie "Over de veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 878 06/01/2012 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 11.12.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 12/12/2011 tot 31/05/2012 Niet meer dan tot 15.02.2014
vanaf 01.06.2012 Niet uitgegeven
2.Technisch voorschrift van de douane-unie "Over de veiligheid van verpakkingen" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 16 augustus 2011 nr. 769 07/01/2012 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 31.08.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 09/01/2011 tot 06/30/2012 Niet meer dan tot 15.02.2014
vanaf 01.07.2012 Niet uitgegeven
3.Technische voorschriften van de douane-unie "Over de veiligheid van speelgoed" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 23 september 2011 nr. 798 07/01/2012 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 29.09.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 30/09/2011 tot 30/06/2012 Niet meer dan tot 15.02.2014
vanaf 01.07.2012 Niet uitgegeven
4. Technische voorschriften van de douane-unie "Over de veiligheid van parfums en cosmetische producten" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 23 september 2011 nr. 799 07/01/2012 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 29.09.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 30/09/2011 tot 30/06/2012 Niet meer dan tot 07/01/2014
vanaf 01.07.2012 Niet uitgegeven
vijf.Technische voorschriften van de douane-unie "Over de veiligheid van producten bedoeld voor kinderen en adolescenten" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 23 september 2011 nr. 797 07/01/2012 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 29.09.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 30/09/2011 tot 30/06/2012 Niet meer dan tot 15.02.2014
vanaf 01.07.2012 Niet uitgegeven
6.Technisch reglement van de douane-unie "Over de veiligheid van producten voor de lichte industrie" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 876 07/01/2012 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 11.12.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 12/12/2011 tot 30/06/2012 Niet meer dan tot 07/01/2014
vanaf 01.07.2012 Niet uitgegeven

7.Technisch voorschrift van de douane-unie "Elektromagnetische compatibiliteit van technische middelen" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 8797.

Technisch voorschrift van de douane-unie "Over de veiligheid van laagspanningsapparatuur" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 16 augustus 2011 nr. 768

15.02.2013 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 11.12.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 12/12/2011 tot 14/02/2013 Niet meer dan tot 15.03.2015
vanaf 15.02.2013 Niet uitgegeven
8.Technisch reglement van de douane-unie "Over de veiligheid van machines en uitrusting" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 18 oktober 2011 nr. 823 15.02.2013 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in overeenstemming met de Russische TR "On the Safety of Machinery and Equipment" of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in overeenstemming met het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd door de Besluit van de douane-unie van 7 april 2011 nr. 620 tot 20.10.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 21.10.2011 tot 14.02.2013 Niet meer dan tot 15.03.2015
vanaf 15.02.2013 Niet uitgegeven
9. Technische voorschriften van de douane-unie "Over de veiligheid van apparaten die werken op gasvormige brandstoffen" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 875 15.02.2013 Certificaat van overeenstemming / Verklaring van overeenstemming volgens de Russische TR "On the Safety of Appliances Running on Gaseous Fuels" of Certificaat van overeenstemming / Verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd door de CCC-besluit nr. 620 van 7 april 2011 tot 11.12.2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 12/12/2011 tot 14/02/2013 Niet meer dan tot 15.03.2015
vanaf 15.02.2013 Niet uitgegeven
10. Technisch voorschrift van de douane-unie "Over de veiligheid van apparatuur voor werk in explosieve omgevingen" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 18 oktober 2011 nr. 825 15.02.2013 Certificaat van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem tot 20.10.2011 Tot de vervaldatum vermeld in het certificaat
van 21.10.2011 tot 14.02.2013 Niet meer dan tot 15.03.2015
vanaf 15.02.2013 Niet uitgegeven
11. Technische voorschriften van de douane-unie "Veiligheid van liften" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 18 oktober 2011 nr. 824 15.02.2013 Certificaat van overeenstemming volgens de Russische TR "Over de veiligheid van liften" tot 20.10.2011 Tot de vervaldatum vermeld in het certificaat
van 21.10.2011 tot 14.02.2013 Niet meer dan tot 15.03.2015
vanaf 15.02.2013 Niet uitgegeven
12. Technische voorschriften van de douane-unie "Over voedselveiligheid" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 880 07/01/2013 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming in het GOST R-certificeringssysteem of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 Nee 620 tot 14-12-2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 15-12-2011 tot 30-06-2013 Niet meer dan tot 15.02.2015
vanaf 01.07.2013 Niet uitgegeven
13. Technisch reglement van de douane-unie "Voedingsproducten in termen van hun etikettering" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 881 07/01/2013   tot 15.02.2015 De productie en het in het verkeer brengen van voedselproducten is toegestaan in overeenstemming met de verplichte vereisten voor voedselproducten met betrekking tot hun etikettering, vastgesteld door de wetgeving van de Russische Federatie tot de datum van inwerkingtreding van TR ETS. Dat wil zeggen, u kunt GOST R 51074-2003 gebruiken
14. Technische voorschriften van de douane-unie "Technische voorschriften voor sapproducten van groenten en fruit" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 882 07/01/2013 Conformiteitscertificaat / Conformiteitsverklaring volgens de Russische TR "Technische voorschriften voor sapproducten van fruit en groenten" tot 14-12-2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 15-12-2011 tot 30-06-2013 Niet meer dan tot 15.02.2015
vanaf 01.07.2013 Niet uitgegeven
15. Technische voorschriften van de douane-unie "Technische voorschriften voor olie- en vetproducten" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 883 07/01/2013 Certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens de Russische TR "Technische voorschriften voor olie- en vetproducten" of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de Douane-unie van 7 april 2011 nr. 620 tot 14-12-2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 15-12-2011 tot 30-06-2013 Niet meer dan tot 15.02.2015
vanaf 01.07.2013 Niet uitgegeven
16. Technische voorschriften van de douane-unie "Over de veiligheid van wielvoertuigen" goedgekeurd. Bij besluit van de CCC van 9 december 2011 nr. 877 01.01.2015 Certificaat van overeenstemming / verklaring volgens de Russische TR "On the Safety of Wheeled Vehicles" of certificaat van overeenstemming / verklaring van overeenstemming volgens het uniforme formulier van de douane-unie, voor producten volgens de lijst die is goedgekeurd bij besluit van de douane-unie van 7 april 2011 nr. 620 tot 14-12-2011 Tot het einde van de in het certificaat/de verklaring vermelde geldigheidsduur
van 15-12-2011 tot 31-12-2014 Niet meer dan tot 07/01/2016
vanaf 01.01.2015 Niet uitgegeven
 
5