Informatie Internationale regels en organisaties ISPM #15 / ISPM #15 Bijlage 1 bij ISPM 15

Regelgeving van houten verpakkingsmateriaal in de internationale handel - Bijlage 1

Voorbeelden van manieren om niet-conform houten verpakkingsmateriaal veilig te verwijderen

Veilige verwijdering van niet-conform houten verpakkingsmateriaal is een optie voor plaagrisicobeheer en kan worden gebruikt door de NPPO van het importerende land wanneer noodmaatregelen niet mogelijk of niet wenselijk zijn. De onderstaande methoden worden aanbevolen voor de veilige verwijdering van niet-conform houten verpakkingsmateriaal:

(1) verbranding, indien toegestaan;
(2) diepe begraving op door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde plaatsen (let op: de diepte van begraving kan afhankelijk zijn van de klimatologische omstandigheden en de aangetroffen plaag, maar het wordt aanbevolen dat dit ten minste twee meter is. Het materiaal moet onmiddellijk daarna met aarde worden bedekt in de put worden geplaatst en daarna begraven blijven (er moet ook aan worden herinnerd dat diepe begraving geen acceptabele verwijderingsoptie is voor hout dat besmet is met termieten of sommige wortelpathogenen);
(3) verwerking (let op: chippen mag alleen worden gebruikt in combinatie met verdere verwerking in overeenstemming met de aanbevelingen van de NPPO van het importerende land voor de vernietiging van zorgwekkende plagen, bijvoorbeeld voor de vervaardiging van georiënteerde strandplaten);
(4) andere methoden die door de NPPO zijn goedgekeurd als effectief tegen zorgwekkende plagen;
(5) indien van toepassing, terugkeren naar het land van uitvoer.

Om het risico op het binnenbrengen of verspreiden van ongedierte tot een minimum te beperken, moet indien nodig onverwijld een veilige verwijdering worden uitgevoerd met behulp van de gespecificeerde methoden.

 
4