Thủ tục hải quan Thanh toán hải quan, ghi có và trả lại của họ Làm thế nào để trả lại tiền từ hải quan

Lệnh của Cục Hải quan Liên bang Nga số 2520 ngày 22 tháng 12 năm 2010

Khi chấp thuận các mẫu đơn của người thanh toán để trả lại các khoản thanh toán tạm ứng,
đơn của người trả tiền về việc trả lại (bù đắp) tiền trả thừa hoặc trả thừa
số tiền thu thuế hải quan, thuế và các quỹ khác,
đơn của người trả tiền để trả lại (bù đắp) tài sản thế chấp bằng tiền mặt
(Đăng ký với Bộ Tư pháp Liên bang Nga vào ngày 15 tháng 2 năm 2011. Đăng ký số 19839. Đăng trên Rossiyskaya Gazeta số 47 (5423)
ngày 5 tháng 3 năm 2011 và trong Bản tin các Đạo luật Quy phạm của các Cơ quan Hành pháp Liên bang số 10 đề ngày
Ngày 7 tháng 3 năm 2011. Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4 năm 2011, xem thư của Cục Hải quan Liên bang Nga số 15-12 / 12443 ngày 22 tháng 3 năm 2011)

 

Trên cơ sở khoản 1 Điều 122, khoản 15 Điều 147, khoản 9 Điều 149, để thực hiện các Điều 122, 129, 147, 148 và 149 của Luật Liên bang ngày 27 tháng 11 năm 2010 số 311-FZ "Về quy định hải quan ở Liên bang Nga" (Luật Liên bang Nga, 2010, Số 48, Điều 6252) Tôi đặt hàng:

1. Phê duyệt các mẫu đơn đề nghị hoàn trả các khoản tạm ứng (Phụ lục số 1), đơn xin hoàn trả (bù trừ) số tiền thuế hải quan, thuế và các quỹ khác đã nộp thừa hoặc tính phí vượt mức (Phụ lục số 2) và một đơn đề nghị hoàn trả (bù trừ) tiền đặt cọc (Phụ lục số 3).

2. Công nhận không hợp lệ Lệnh của Ủy ban Hải quan Nhà nước Nga ngày 25 tháng 5 năm 2004 số 607 "Về việc phê duyệt danh sách các tài liệu và mẫu đơn" (được đăng ký bởi Bộ Tư pháp Nga vào ngày 23 tháng 6 năm 2004, reg . Số 5865).

3. Áp đặt quyền kiểm soát việc thực hiện Lệnh này đối với Phó Cục trưởng Thứ nhất Cơ quan Hải quan Liên bang Nga V. M. Malinin.


Trưởng A. Yu. Belyaninov
ủy viên hội đồng nhà nước tích cực
dịch vụ hải quan của Liên bang Nga

Đơn xin hoàn trả các khoản thanh toán trước Đơn xin hoàn lại (bù đắp) số tiền thuế hải quan, thuế và các quỹ tiền tệ khác đã nộp thừa hoặc bị tính phí Đơn xin trả lại (bù đắp) tiền đặt cọc
Tải xuống tất cả các ứng dụng mẫu

 
10