Chứng nhận Kiểm dịch và kiểm dịch động thực vật Hàng hóa có nguy cơ dịch hại thấp

Danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm dịch động thực vật kiểm dịch

Quyết định của Ủy ban Liên minh Hải quan số 318 ngày 18/6/2010.
Về Đảm bảo Kiểm dịch Thực vật trong Liên minh Hải quan. Danh mục sản phẩm kiểm dịch (hàng kiểm dịch, vật liệu kiểm dịch, hàng kiểm dịch) thuộc diện kiểm dịch thực vật kiểm dịch (giám sát) tại cửa khẩu của Liên minh Hải quan và lãnh thổ hải quan của Liên minh.

Hàng hóa có nguy cơ dịch hại thấp

Tên sản phẩmMã TN VEDRBIFS / KShành động
Bột cá, mịn và thô, thích hợp làm thức ăn cho người, trừ dạng hạt
Chú ý!Đối với bột cá, xem thư của Cục Hải quan Liên bang Nga số 14-82 / 15119 ngày 8 tháng 4 năm 2009.
0305 10 000 0 Không Không Vâng
Bột và chất thải của lông chim và các bộ phận của chúng 0505 90 000 0 Không Không Vâng
Bột và chất thải của xương và sừng 0506 90 000 0 Không Không Vâng
Hành khô, để nguyên, cắt miếng, thái mỏng, băm hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 0712 20 000 0 Không Không Vâng
Nấm, khô, nguyên con, cắt miếng, lát, xay hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 0712 31 000 0
0712 32 000 0
0712 33 000 0
0712 39 000 0
Không Không Vâng
Các loại rau khác; hỗn hợp rau, sấy khô, nguyên hạt, cắt thành miếng, lát, băm nhỏ hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 0712 90
(ngoại trừ 0712 90 110 0)
Không Không Vâng
Cà phê rang với caffein, trừ loại đã được đóng gói hút chân không để bán lẻ 0901 21 000 Không Không Vâng
Cà phê rang đã khử caffein, trừ loại đã được đóng gói hút chân không để bán lẻ 0901 22 000 Không Không Vâng
Vỏ cà phê và vỏ hạt cà phê 0901 90 100 0 Không Không Vâng
Chè xanh (chưa lên men), ở dạng bao gói sơ cấp có khối lượng tịnh không quá 3 kg, trừ dạng đóng gói bán lẻ 0902 10 000 Không Không Vâng
Trà xanh khác (chưa lên men) 0902 20 000 0 Không Không Vâng
Chè đen (đã lên men) và đã lên men một phần, trong bao gói sơ cấp có khối lượng tịnh không quá 3 kg, trừ trường hợp đóng gói bán lẻ 0902 30 000 Không Không Vâng
Trà đen khác (lên men) và một phần lên men 0902 40 000 0 Không Không Vâng
Trà Mate hoặc trà Paraguay, trừ dạng đóng gói để bán lẻ 0903 00 000 0 Không Không Vâng
Gia vị, trừ những loại đã đóng gói để bán lẻ 0904 - 0910 Không Không Vâng
Bột mịn và thô, bột khoai tây và mảnh 1105 Không Không Vâng
Hop nón, không nghiền, không ở dạng bột hoặc dạng hạt 1210 10 000 0 Không Không Vâng
Nguyên liệu thực vật thuộc loại chủ yếu dùng để dệt (ví dụ: tre, mây, mía, cói, liễu, raffia), trừ loại đã bóc vỏ, tẩy trắng hoặc nhuộm 1401 Không Không Vâng
Xơ vải bông 1404 20 000 0 Không Không Vâng
Vật liệu có nguồn gốc thực vật được sử dụng chủ yếu để làm đệm lót hoặc đệm lót (ví dụ: lá kapok, sợi thực vật, cỏ lươn), dù ở dạng lớp, có hoặc không có lớp lót 1404 90 000 0 Không Không Vâng
Nguyên liệu thực vật được sử dụng chủ yếu trong chổi hoặc chổi (ví dụ: chổi cao lương, cây piassava, cỏ đi văng, cây tầm bóp), ở dạng bó, búi hoặc dạng khối 1404 90 000 0 Không Không Vâng
Nguyên liệu thực vật chủ yếu được sử dụng để nhuộm hoặc thuộc da 1404 90 000 0 Không Không Vâng
Đường mía nguyên liệu 1701 11 100 Vâng Vâng Vâng
Đường củ cải thô 1701 12 100 Vâng Vâng Vâng
Khoai mì, trừ dạng hạt 1903 00 000 0 Không Không Vâng
Gia vị hỗn hợp, trừ những loại đã đóng gói để bán lẻ 2103 90 900 9 Không Không Vâng
Protein cô đặc và protein kết cấu 2106 10 Vâng Vâng Vâng
Bột nghiền mịn và thô của thịt hoặc các sản phẩm phụ của thịt, trừ dạng hạt và mỡ 2301 10 000 0 Không Không Vâng
Bột và thức ăn của cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, trừ dạng hạt 2301 20 000 0 Không Không Vâng
Acorns và hạt dẻ ngựa 2308 00 400 0 Không Không Vâng
Chất cô đặc protein-vitamin và hỗn hợp trộn trước protein dùng trong thức ăn chăn nuôi 2309 Vâng Vâng Vâng
Nguyên liệu thuốc lá; chất thải thuốc lá 2401 Vâng Vâng Vâng
Cát tự nhiên các loại, đã hoặc chưa nhuộm, trừ cát chịu kim loại thuộc nhóm 26 2505 Không Không Vâng
Sỏi, sỏi, gạch vụn 2517 10 100 0 Không Không Vâng
Henna và basma (không đóng gói để bán lẻ) 3203 00 Không Không Vâng
Đậu nành phân lập 3504 00 000 0 Không Không Vâng
Da sống thô của bò (kể cả trâu), ngựa, cừu, cừu và các động vật khác (tươi hoặc muối, sấy khô, làm xanh, ngâm chua hoặc bảo quản bằng cách khác, nhưng chưa thuộc da, mặc da hoặc làm thêm) có hoặc không có lông hoặc áo choàng 4101
4102
4103
Không Không Vâng
Các tấm để ốp (kể cả những tấm thu được bằng cách tách gỗ nhiều lớp), để làm ván ép hoặc gỗ ghép tương tự và các loại gỗ khác, được xẻ dọc, cắt lát hoặc bóc vỏ, bào hoặc không bào, đã chà nhám hoặc chưa chà nhám, mối nối cuối hoặc không, của một độ dày không quá 6 mm, trừ trường hợp đã tẩm chất sát trùng, đánh vecni, sơn, xử lý nhiệt 4408 Không Không Vâng
Thùng, thùng, thùng, bồn và các sản phẩm hợp tác khác và các bộ phận của chúng bằng gỗ, kể cả đinh tán 4416 00 000 0 Không Không Vâng
Cửa sổ, cửa ra vào ban công và khung của chúng, ngoại trừ đã nhuộm, đánh vecni, tẩm chất sát trùng, dán keo, xử lý nhiệt 4418 10 Không Không Vâng
Cửa và khung và ngưỡng của chúng, ngoại trừ lớp sơn màu, đánh vecni, tẩm chất khử trùng, dán keo, xử lý nhiệt 4418 20 Không Không Vâng
Bệnh zona mái và bệnh giời leo 4418 50 000 0 Không Không Vâng
Thịt lợn, tự nhiên, thô hoặc đã được xử lý trước 4501 10 000 0 Không Không Vâng
Đồ đan lát và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện, đã hoặc chưa nối thành dải hoặc dải, trừ trường hợp đã tẩy trắng, sơn mài, nhuộm; Thảm, chiếu và màn che bằng vật liệu thực vật, trừ các loại đã được nhuộm, đánh vecni, dán 4601 Không Không Vâng
Rổ, đan lát và các sản phẩm khác được làm trực tiếp từ vật liệu đan lát; sản phẩm xơ mướp 4602 Không Không Vâng
Giấy và bìa, gợn sóng, đục lỗ hoặc không đục lỗ, trừ xuất xứ ở các quốc gia phân phối bọ kara 4808 10 000 0 Không Không Vâng
Hộp và hộp bằng giấy gợn sóng hoặc bìa cứng sóng, trừ xuất xứ của quốc gia phân phối bọ kara 4819 10 000 0 Không Không Vâng
Kén tằm thích hợp để quấn 5001 00 000 0 Không Không Vâng
Phế liệu tơ tằm (kể cả kén không thích hợp để quấn, phế liệu chỉ kén và nguyên liệu thô tái chế) 5003 00 000 0 Không Không Vâng
Len đã xén lông, chưa giặt, chưa chải thô hoặc chải kỹ 5101 11 000 0 Không Không Vâng
Lông động vật, mịn hoặc thô, chưa chải thô hoặc chải kỹ 5102 Không Không Vâng
Kéo chải kỹ bằng len hoặc lông động vật loại mịn, không bị cacbon hóa 5103 10 100 0 Không Không Vâng
Bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ 5201 00 Không Không Vâng
Phế liệu sợi bông, trừ phế liệu kéo sợi và phế liệu tái chế 5202 Không Không Vâng
Hạt lanh thô hoặc lanh đã qua xử lý nhưng chưa kéo thành sợi; kéo và phế liệu lanh, trừ phế thải kéo sợi và phế liệu tái chế 5301 Không Không Vâng
Cây gai dầu (Cannabis sativa L.), sống hoặc đã qua chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; phế liệu kéo và sợi gai dầu, trừ phế liệu kéo sợi và phế liệu tái chế 5302 Không Không Vâng
Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và gai), dạng thô hoặc đã qua xử lý nhưng chưa kéo thành sợi; kéo và phế liệu của các loại sợi này, trừ phế liệu kéo sợi và phế liệu tái chế 5303 Không Không Vâng
Dừa, abaca (cây gai dầu Manila hoặc Musa textilis Nee), sợi gai và các loại sợi dệt thực vật khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; kéo và phế liệu của các loại sợi này, trừ phế liệu kéo sợi và phế liệu tái chế 5305 00 000 0 Không Không Vâng

Ghi chú.

Đối tượng kiểm dịch thực vật kiểm dịch:
- xe qua biên giới Liên bang Nga;
- vật liệu đóng gói bằng gỗ (mã TN VED4415)khi vận chuyển hàng hóa, kể cả những hàng hóa không có tên trong Danh mục này.
* Giải thích loại "từ ..." trong cột "Bộ luật TN VED của Nga" chỉ ra rằng danh sách này không áp dụng cho tất cả các hàng hóa được phân loại theo Danh mục hàng hóa cho hoạt động kinh tế đối ngoại của Liên bang Nga theo quy định mã số. Trong trường hợp này, nó là cần thiết để được hướng dẫn bởi tên (mô tả) của hàng hóa.
** Các từ viết tắt được chấp nhận:
IQR - Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu để nhập khẩu các sản phẩm được quản lý;
FS - Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của Tổ chức Bảo vệ Thực vật Quốc gia của nước xuất khẩu;
KS - Giấy chứng nhận kiểm dịch;
Act - Đạo luật kiểm dịch động thực vật kiểm dịch của nhà nước.

 
11