Douane Douaneregimes Tijdelijke invoer

Tijdelijke invoer

Tijdelijke invoer (uitvoer) - een regime waarin het gebruik van goederen is toegestaan met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van douanerechten en belastingen en zonder toepassing van economische beleidsmaatregelen. Moet in ongewijzigde staat worden geretourneerd. Tijdelijke invoer (uitvoer) van goederen is alleen toegestaan op vertoon van een verplichting tot wederuitvoer (invoer) en het zorgen voor de betaling van douanerechten.

De douaneautoriteiten van de Russische Federatie zijn niet gerechtigd om toestemming te verlenen voor de tijdelijke invoer (uitvoer) van goederen als er geen mogelijkheid is om hun betrouwbare identificatie te waarborgen.

De voorwaarden voor tijdelijke invoer zijn vastgesteld door de douaneautoriteit van de Russische Federatie en kunnen niet langer zijn dan 2 jaar.
Met gedeeltelijke vrijstelling van douanerechten, belastingen voor elke volledige en deeltijdse werkmaand, wordt drie procent van het te betalen bedrag betaald.

 
5